Aries Taurus Cusp - význam, kompatibilita a osobnost



Termíny: 16. dubna až 22. dubna Vrchol Berana Býka, který je někdy běžně známý jako vrchol moci, je pro lidi, kteří se narodili v termínech od 16. do 22. dubna. Lidé, kteří se narodili v tomto časovém rámci, jsou obvykle považováni za realisty a je o nich známo, že berou a

Vrchol Berana Býka, který je někdy běžně známý jako vrchol moci, je pro lidi, kteří se narodili v období od 16. do 22. dubna. Lidé, kteří se narodili v tomto časovém rámci, jsou obvykle považováni za realisty a je o nich známo, že zaujímají vedoucí úlohu téměř ve všem, co dělají.

Energie Býka v nich je činí ochotnými a schopnými stát se a zůstat organizovanými ve svých životech, zároveň se stávají velmi soustředěnými a všímavými i do těch nejmenších detailů, které potřebují, aby dosáhli cílů, které si sami stanovili. Jejich část Beran jim dává sílu uspět a dosáhnout toho, co chtějí.

Někdy musí být hlídaní nebo velmi opatrní, aby nebyli příliš namyšlení nebo tvrdohlaví. Musí se také ujistit, že když jsou kolem jiných lidí, nepřijdou jako dotěrní nebo dotěrní. Je pro ně velmi důležité vyvážit energii, kterou jim obě tato znamení přinášejí do života. Díky tomu mohou být docela úspěšní nebo úspěšní ve všem, co si předsevzali.





The Zodiac Cusps are where the 2 energies of the signs merge. What does the future hold for you fellow cusper? Ask an Astrologer today !



TL; DR tohoto hrotu

Silné stránky: Tito lidé jsou obvykle velmi dobrodružní a nebojácní. Mohou být velmi idealističtí a vizionářští. V mnoha případech jsou velmi zodpovědní za sebe a své činy. Jsou to lidé, na které se můžete spolehnout.



Slabé stránky: Zdá se, že ve spoustě případů vždy vypadají, že spěchají nebo spěchají. Mnohým lidem to může připadat jako jejich vlastní pohlcování nebo odtažení od ostatních. Mohou být také někdy snadno rozptýleni.

Jejich dokonalá shoda : Hledají partnera, který už vyrostl. Někdo, kdo není v žádném případě nezralý. To neznamená, že nemají rádi malý smích a vtipné okamžiky ve svém každodenním životě. Hledají také někoho, kdo by porozuměl tomu, kdo jsou. Někdo, kdo dokáže reagovat na jejich pocity a poskytnout jim podporu, když to potřebují.

Jejich životní lekce: To, co opravdu potřebují, je naučit se, jak se odpoutat od jakéhokoli hmotného majetku. Někdy mohou vyvinout hlubokou afinitu k něčemu, co je hmatatelným předmětem. Je dobře známo, že v posmrtném životě si svůj majetek nebereme s sebou, takže je velmi důležité, aby si uvědomili, že existují i ​​další věci, které jsou pro jejich život stejně důležité nebo ještě důležitější.

Osobnost:

Mají výrazně dominantní osobnosti.
Jsou velmi strategičtí v myšlení a jednání.
Zkuste být citlivější na pocity lidí kolem sebe.
Musí se naučit couvat a dovolit, aby se věci děly, jak chtějí.
Pokud jsou nuceni podrobit se jiné kontrole, stávají se velmi nepříjemnými.
Na výsledky nespěchají, proto jsou mistry důkladné a pečlivé přípravy.
Stejně jako u všech lidí narozených pod vrcholem, osoba Beran/Býk má dva protichůdné prvky, v tomto případě je to oheň a země.
Tito lidé ukážou ohnivou předvídavost a svéhlavost Berana, ale také praktičnost, vytrvalost a výchovu Býka.

Taurus Aries cusp osobnosti

Dobré vlastnosti

The Peníze / Taurean je považován za aktivní, agresivní, iniciativní, atletický, odvážný, spolehlivý, dynamický, výmluvný, extrovertní, koketní, pracovitý, vstřícný, vtipný, orientovaný na peníze, milý, přemýšlivý, trpělivý, vytrvalý, praktický, tichý, citlivý, smyslný, sexuální, stabilní, silný a talentovaný.

Špatné vlastnosti

Arian/Taurean je proměnlivý, snadno ovlivnitelný, snadno zastrašitelný, nestálý, svéhlavý, s vysokým napětím, hypercitlivý, žárlivý, náladový, falešný, náchylný k rezervovanosti, hašteřivý, tvrdohlavý, snaží se do něj vejít a dělá problém.

Aries Taurus cusp kompatibilita

Stejně jako u všech špičatých lidí jsou přitahováni zejména jinými hroty-Býk/Blíženci (19.-24. května) a Štír/Střelec (19.-24. listopadu).

aries taurus cusp

Fakta o Beranovi Býkovi

Domov | Další články z astrologie

Aries taurus cusp

Populární Příspěvky